Seachtain na Gaeilge

seachtain na Gaeilge ar siúl anois. Táimid go léir ag déanamh  iarracht Gaeilge a labhairt  ‘sna  seomraí ranga, San halla  agus timpeall  na h-áite.  gaeilge le cloisint gach uileáit. páistí éagsúla ag scríobh a scéalta féin chun iad a léamh do na leanaí  beaga . Baineann said an-thaineamh as sin. rang amháin ag déanamh Seó Faisiún agus sceitimíní  mór ar na páistí faoi. Ta deireadh seachtaine fada ag teacht agus súil again go mbainfidh gach duine taitneamh  as La ‘le Pádraig.