Drámaíocht le Rang 6

An tseachtain seo chuir na páistí ó rang 6 Ms. Doyle drámaí as Gaeilge ar siúl do pháistí ó naíonaín shóisearacha, naíonaín shinsearacha agus rang 1. Bhí na páistí i rang 6 ag cleachtadh gach uile lá le déanaí. Bhí na drámaí éagsúla go hiontach agus bhí na haisteoirí thar barr! Bhain na páistí go leor taitneamh as. Go raibh míle maith agaibh rang 6!

Drama with 6th Class:
This week the children from Ms. Doyle’s 6th class performed dramas in Irish for the children from junior infants, senior infants and first class. The 6th class children have been busy recently practicing every day. Every drama was amazing and the actors were excellent! The children really enjoyed themselves. Thank you very much 6th class!