Drámaíocht le Rang 6

An tseachtain seo chuir na páistí ó rang 6 Ms. Doyle drámaí as Gaeilge ar siúl do pháistí ó naíonaín shóisearacha, naíonaín shinsearacha agus rang 1. Bhí na páistí i rang 6 ag cleachtadh gach uile lá le déanaí. Bhí na drámaí éagsúla go hiontach agus bhí na haisteoirí thar barr! Bhain na páistí go leor taitneamh as. Go raibh míle maith agaibh rang 6!

Drama with 6th Class:
This week the children from Ms. Doyle’s 6th class performed dramas in Irish for the children from junior infants, senior infants and first class. The 6th class children have been busy recently practicing every day. Every drama was amazing and the actors were excellent! The children really enjoyed themselves. Thank you very much 6th class!

Seinnliosta Seachtain na Gaeilge: Rang a Trí – Rang a Sé

Seinnliosta Seachtain na Gaeilge:

Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh táimid tar éis seinnliosta a chur le chéile daoibh. Is féidir leat amhráin agus dánta iontacha a chloisteáil ó rang 3 go dtí rang 6 anseo.
Seachtain na Gaeilge Playlist:

To celebrate Seachtain na Gaeilge we have put a playlist together for you. You can listen to wonderful songs and poems from third class to sixth class here.

Rang a Trí:

 • An Maidrín Rua
 • Beidh Aonach Amárach
 • Táimse Féin
 • Zombie

Rang a Ceathair:

 • Alanna
 • An tIora Rua
 • Is Mise Fear an Cheoil
 • Seáinín Bocht

 

Rang a Cúig:

 • Peigín Litir Móir
 • Scéilín Brónach
 • Shotgun
 • Trasna na dTonnta

 

Rang a Sé:

 • Amhrán na gCupán

Seinnliosta Seachtain na Gaeilge: Naíonáin – Rang a Dó

Seinnliosta Seachtain na Gaeilge:

Chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh táimid tar éis seinnliosta a chur le chéile daoibh. Is féidir leat amhráin agus dánta iontacha a chloisteáil ó naíonáin shóisearacha go dtí rang 2 anseo.
Seachtain na Gaeilge Playlist:

To celebrate Seachtain na Gaeilge we have put a playlist together for you. You can list to wonderful songs and poems from junior infants to second class here.

Naíonáin Shóisearacha:

 • Cad atá sa mhàla?
 • Lámha Suas an Féidir
 • Meascra
 • Tá an Lá

Naíonáin Shinsearacha:

 • 1, 2, 3
 • Cúigear Fear ag Tógáil Tí
 • Is Féidir Liom
 • Lá le Padraig

Rang a hAon:

 • An Bricfeasta
 • Ceann, Gualainn, Glúin is Cos
 • Laethata na Seachtaine
 • Téidí Beag Álainn

Rang a Dó:

 • An tEarrach
 • Bual ag an Doras
 • Micilín Muc
 • Míonna na Bliana

Paráid Naíonáin Shóisearacha

Inniú rinne na páistí ó naíonáin shóisearacha paráid sa chlós. Bhí siad ag canadh an amhrán ‘Lá ‘le Pádraig’ ós ard. Bhí brat na hÉirinn ag gach páiste. Bhain siad go leor taitneamh as an ócáid! Nach bhfuil siad go hiontach?

Today the children from junior infants took part in a parade in the school yard. The sang the song ‘Lá ‘le Pádraig’ out loud. Each child had an Ireland flag. They really enjoyed the event! Aren’t they wonderful?